Asby Speedwaymuseum

Asby Speedwaymuseum
Pascal Lindh
Asby Lidväg 12, 573 77 Ydre
070-837 86 48
info@speedwaymuseum.se
www.speedwaymuseum.se
Beskrivning: I museet finns speedwaycyklar, speedwayvästar, speedwayställ, programblad, tidningar och posters med mera.