Bröderna Fridlunds Åkeri AB

Bröderna Fridlunds Åkeri AB
Börje Fridlund
Asby Lidväg 8, 573 77 Ydre
0140-800 41 / 070-374 18 01
info@fridlundsakeri.se
www.akeriydre.se
Beskrivning: Transport och försäljning av grus, sten, singel, makadam och matjord. Vi har egna grustäkter och krossar grus.