Diggeli-Q AB

Diggeli-Q AB
Mikael Söderlund 070-556 23 55
Gustav Söderlund 070-550 87 01
Erik Söderlund 070-365 97 23
Lindåsen, 573 94 Ydre
info@diggeli-q.se

Beskrivning: Producent av ekologiska ägg. Bedriver lantbruk- och entreprenadverksamhet inom grävarbete.