Mikaels Bostäder & Hemservice

Mikaels Bostäder & Hemservice
Mikael Johansson
Vårtomta, 573 76 Ydre
0140-912 17 / 070-348 12 17
vartomta@outlook.com
Facebook Mikaels Bostäder & Hemservice

Beskrivning: Lägenheter, renhållning, städning, vedförsäljning, gräsklippning, snöröjning, grävning, fastighetsservice,
uthyrning av släpkärror och säkerhet.