Scandbio Forsnäs

Scandbio Forsnäs
Andreas Jacobsson
Kammarp Forsnäs, 573 76 Ydre
010-456 73 35 / 0702-401 86 88
andreas.jacobsson@scandbio.com
www.scandbio.com

Beskrivning: Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100% förnybar energi i form av pellets.