Tunarps Gård i Ydre

Tunarps Gård i Ydre
Björn Ydrén
Tunarp, 573 75 Ydre
070-595 60 58
bjorn@tunarpsgard.se

Beskrivning: Jord- & skogsbruk, mjöl & bröd. Mjöl av gamla kulturspannmålsorter, såsom lantvete, spelt och råg.