Ydre Legosvets
Johan Gomér
Brandsnäs Gård 2, 573 94 Ydre
076-84 84 844
info@ydrelegosvets.se

Beskrivning: Svetsarbeten i stål, rostfritt och aluminium, nyproduktion samt lagning av material. Legoarbeten i små eller
stora serier. Nyproduktion samt lagning av material.