Välkommen till Ydre Näringsliv

I Ydre finns ett stort antal företag och entreprenörer, allt ifrån stora verksamheter med många anställda till enmansföretag. Bygden har också ett starkt och levande förenings- och kulturliv med egen teaterverksamhet, kreativitetshuset Lyan och Bio Kulturverkstan samt flera idrottsföreningar. Den samlade kreativitet och entreprenörsanda som finns i vår bygd har stor betydelse för vår kommuns utveckling och framtid. Denna kraft vill vi i Ydre Näringsliv ta tillvara och förstärka.

Ydre Näringsliv arbetar aktivt med att stärka samarbetet mellan olika aktörer och förbättra och utveckla näringslivsklimatet i vår kommun, men vår verksamhet omfattar också engagemang i intilliggande regioner och kommuner. Vi är engagerade i frågor som arbetsmarknad, ungdomars möjligheter i kommunen och glesbygdsutveckling som är avgörande frågor för fortsatt tillväxt i Ydre.

Välkommen till Ydre Näringsliv